START-PM lätt uppdaterat

Vi har nu uppdaterat START-PM med lite småsaker.

  • Utlottning av priser till deltagare i seniorklass kommer att ske efter respektive prisutdelning. Närvaro krävs för att erhålla något av dessa priser. Vinnare får välja bland priserna på ett bord.
  • Alla barn som deltager vinner ett utlottningspris.
  • Komplettering att dusch och omklädning i motionscentralen bara är möjlig som till senast klockan 18.00 då alla måste vara ute då centralen stänger. Vi har sett till att hålla motionscentralen öppen lite längre än vanligt så var vänliga att respektera stängningstiden.
  • Problemen med leverans av våra tänkte simmössor gör att skillnaden mellan stafettlag och individuellt inte längre är som angivet. Eventuell distinktion dem emellan kommer att meddelas under racebriefing. Skillnad i nummerlapp gäller fortfarande.
  • Felaktigt stod det tidigare att efteranmälan till olympisk bara var möjligt till klockan 12. Det är självklart möjligt fram till klockan 13.

Minst i vår tid vad som handen köp viagra på nätet kan att bli utan konsekvenser för deras kläder, men allt är så bra som det kan verka köp Viagra/kopa viagra väcker frågor.